Hallute ON

Ett år efter det att år 1780 tre familjer kommit till Hallute från Småland anlände sonen till Börje Nilsson som fått den största parten, Hallute 124 AH. Han hette Nils Börjesson (1751-1811) gift med Botilda Hansdotter (1751-90). År 1791 gifte Nils om sig med Elisabet Johansdotter från Rikvide  623 HL (1752-1814). Nils skapade Hallute ON och bosatte sig tillsammans med Hallute 144 GK vid åkanten söder om gården. Näste ägare blev sonen Nils Nilsson (1777-1834) gift 1807 med Agneta Olofsdotter från Sallmunds i Vänge (1783-1819). Under deras tid genomfördes 1815 en hemmansklyvning mellan parterna ON och 144 GK som haft gemensamma ägor. Part 144 GK flyttade och Nils bodde nu ensam vid åkanten. Vidare fick han ”Ekåker” söder om ån. Den siste bonden blev sonen Olof Nilsson (1809) gift 1835 med Lisa Gertrud Svensdotter från Utalskog i Alskog (1807). Några år senare gjordes en överenskommelse mellan Olof och ägaren till part 124 AH som innebar att den sistnämndes tomt utökades i riktning mot ån på bekostnad av Olofs tomt. I gengäld skulle Hallute 124 AH uppföra en ny manbyggnad åt Olof i Ekåker söder om ån. Det är oklart om avtalet genomfördes men Olof sålde sin mark till part 144 GK varigenom part ON år 1850 försvann som eget jordbruk. Nilsson flyttade därefter till Botels 455 AB och efter en tid där blev han boende på en tredje plats i När, Dalbo 460 JP och därefter Liffor ON innan han 1903 flyttade vidare till Burs.