Haltarve 253 (2:1) KGP

Den här parten ligger i Haltarve Närkhage och där skaffade sig Clas Hallin från Haltarve gård (1812-88) omkring 1850 en egen stuga på gårdens mark. Han var sedan 1848 gift med Anna Brita Söderström (1826). Dottern Margareta (1848-1929) gifte sig med båtsmannen Karl Fredin från Allmunds HF (1857-1931). I samband med de förändringar som genomfördes på Haltarve 211 JJ på 1880-talet köpte Fredin mark och blev bonde på egen grund. Därefter kom mågen Karl Pettersson från Vidringe grund i Burs (1885-1969) gift 1911 med Dessa Fredin (1886-1965) och han utökade sina ägor genom köp av jord. Ny ägare blev sedan sonen Karl-Gustav Pettersson (1914-2016) gift 1944 med Elsa Johansson från Pavals 310 AJ (1917). Sonen Arne Fredin gift sedan 2004 med Mari Berg blev sedan ny ägare och bor numera i Visby men tillbringar en hel del tid på gården under somrarna. Huset har under olika perioder varit uthyrt.