Haltarve

I gårdslängden från 1570 återfinns Anders som ägare. På 1630-talet var ägaren Vilhelm Dundi som var kapten i de danska styrkor som behärskade Gotland vid den här tiden. Dundi ägde också Hallsarve och senare Smiss. Från 1698 till mitten av 1710-talet låg gården öde. Från 1729 hette ägaren Tomas Olofsson från Follingbo (1652-1744) gift med Sara Pauelsdotter (1684-1772) och sedan fortsatte gården i släktens ägo. Tomas dotter Maria Tomasdotter (1719-94) gifte sig 1742 med Anders Andersson (1685-1759) och gifte om sig 1760 med Per Classon från Findarve i  Rone (1732-91).  År 1763 kunde Maria friköpa gården för 37 daler och lämnade över husbondeskapet till maken Per. Sonen Clas Persson (1761-1828) gift 1784 med Helvig Hansdotter från Botels 837 AJ (1764-1818) blev näste ägare. Deras son Hans Classon (1786-1848) gift 1811 med Greta-Lisa Persdotter från Dalbo 474 HT (1790-1861) flyttade först till svärfaderns gård i Dalbo men paret återvände till Haltarve före 1820. År 1828 delades gården i två hälfter.