Hemmor 902 (1:20) JO

Den tredje parten efter riksdagsmannen på Folke 845 Jöran Jöransson gick till sonen Tomas Jönsson (1727-57) gift 1753 med Malena Båtelsdotter från Ejmunds i Gerum (1730-1809). När Tomas avled 1757 gifte änkan om sig 1758 med Nils Johansson från Rikvide 625 GJ (1732-1806) som var bonde fram till 1790. Parten övertogs då av Lars Närsten från Husarve 425 GH (1754-1805) gift med dottern Anna Margreta Nilsdotter (1763-1833). Sedan Närsten avlidit 1805 blev det änkan som svarade för parten när storskiftet genomfördes. Parten delades mitt itu och en måg fick den nya parten 812 RL. Det blev väldigt trångt mellan gårdarna så på 1830-talet genomfördes en omfördelning av utrymmet som innebar omflyttningar. Sonen Jöns Larsson (1800-67) gift 1830 med Magdalena Maria Larsdotter från Bomunds i Hammaren 692 ÅL (1803-72) blev bonde samma år. Deras son Lars Jönsson (1831-1909) gift 1861 med Katarina Lisa Larsdotter från Mannegårda i Lye (1838-1909) övertog parten 1861 men fick inga barn och därmed dog den gamla släkten ut. Fostersonen Johan Hallander från Maldes PH (1843-88) gift 1873 med Maria Nilsdotter från Forssa i Hejde (1852-1929) övertog gården 1880 men det var hårda tider för bönderna i När. Hallander tvingades göra konkurs och begav sig 1887 av  till USA medan Maria och barnen fick sin bostad i en stuga vid Hallbjänne. Gården övertogs av länsman Svallingsson och därefter förekom flera ägare under ganska kort tid. Mellan 1889-92 var det Lars P Malmström från Dalbo 485 KH (1859) som tidigare varit i USA och som återvände dit 1890. Från 1895 blev Jakob Olsson från Rotarve i Lye (1852-1930) bonde. Han blev kvar på gården i över 30 år, var ogift och fick hjälp av några av sina systrar. Redan 1901 såldes en del jordlotter till grannar och efter Olssons död 1930 köptes den lilla hemmandelen av Karl Zetterkvist på Hemmor 906 KZ. Huset jämnades med marken. Men parten återuppstod 1953 då Axel Jakobsson född vid Hemmor 922 EJ (1921-2002) köpte parten och byggde ett hus. Hans hustru från 1952 Helena Tellervoo var född i Finland 1928. År 2001 köptes gården av Tommy och Carina Mårdbrink, som flyttade dit från Mickelgårds 381 TM. Sedan bodde sonen Martin Mårdbrink och hans sambo Lina Karlsson samt Martins bror Magnus Mårdbrink kvar. Sedan 2017 har huset nya ägare.