Hemmor 906 (1:32) KZ

Partens förste ägare var Nils Jönsson från Folke 845 BS (1729-58) gift 1753 med Elisabet Johansdotter från Rikvide 625 GJ (1727-97). Några år senare var de ägare till hela Hemmor men genom olycksfall, död och omgiften delades hemmanet några år senare i tre lika stora parter. Nils själv var en av de Närbor som omkom i fiskekatastrofen 1758. Även om änkan 1760 gifte om sig med Olof Andersson från Hemmor i Lau (1728-93) blev det sonen från första giftet, Jöns Nilsson (1754-1814) gift 1788 med Magdalena Olofsdotter från Hummelbos i Burs (1759-1829) som övertog gården 1780. År 1810 överlämnade han gården till sin äldste son, Nils Jönsson (1789-1857) gift 1817 med Anna Maria Hansdotter från Uggårda i Rone (1795-1864). Fyra år senare miste Jöns livet tillsammans med fem andra grannar i en svår storm. År 1833 delades parten och Nils Jönssons broder, Jöns Jönsson vid Bomunds i Burgen (1803) fick en andel. Även efterträdaren mågen Per Lingvall född vid Lingvide i Havdhem (1816-62) och gift 1845 med dottern Anna Lisa Nilsdotter (1822-94) omkom under fiske i en svår storm 1862 tillsammans med 5 andra. Halva parten avstyckades och bildade en annan part Hemmor 910 ED. Den återstående delen övertogs av Olof Hansson från Vanges i Burs (1836-1918) gift 1863 med den 18-åriga dottern Anna Greta Lingvall (1845-1925). Det gick nu utför med parten och omkring 1880 övertogs den av länsman Svallingsson. Det barnlösa paret Olof och Anna Greta flyttade till Siglajvs OH. Ca 1890 uppträdde smedsonen Karl Zetterkvist från Burs (1854-1941) gift med Maria Hansson från Bölske grund i Grötlingbo (1866-1950) som köpare och han köpte under åren in ytterligare mark. Han efterträddes av sin son Karl Zetterkvist (1901) gift 1935 med Gunvor Persson från Risinge i Östergötland (1911). Gården såldes 1950 och familjen flyttade till fastlandet. Under en kort tid bodde Sven Bylund och Ulla Enderberg på gården men sedan köptes marken upp av andra Hemmor-parter medan bostaden blivit fritidshus. Från 1956 ägdes huset av Kerstin Björklund och Karin Blomberg från Visby men nuvarande ägare är sedan 1993 en Stockholmsfamilj.