Hemmor

Är 1570 anges ägarens namn ha varit Olof. Mellan 1631-53 ägdes gården av Hans Jakobsson som blev domare och den i särklass störste jordägaren i När. År 1653 brukade han Hemmor, Bomunds i Burgen, Hallsarve och Rigges och hade tidigare även varit ägare till Pilgårds och Smiss gårdar. På 1670-80-talet ägdes Hemmor av strandridaren i Närshamn Peder Johansson Pois (1623-94). Även Peders son Eric Pois var strandridare och för dem var innehavet av Hemmor viktigt eftersom det fanns en kalkugn i kanten av burgen och intresset för export av kalk var stort. Jordbruket blev dock lidande eftersom de bodde kvar i strandridaregården och lät anställda sköta jordbruket. Strandridarepoken avlöstes av prästerskapet då kyrkoherden i När, Jöns Broander (1674-1726), år 1710 köpte Hemmor av Pois för 200 daler. Broander hade sedan anställda som skötte gården. Hans måg Georg Westphal (1697), som sedan blev präst i Sanda, var därefter bosatt på Hemmor och fick med sin hustru Magdalena Elisabet (1708) nio barn. I slutet av 1740-talet köptes Hemmor av riksdagsmannen Jöns Jöransson på Folke 845 BS och Hemmor delades upp mellan hans tre söner. Delningar som lett till nya parter har sedan gjorts och på 1930-talet var Hemmor uppdelat i 17 olika gårdsdelar.