Husarve 425 (1:32) GH

Förste bonde på den här parten blev Lars Larsson från Mickelgårds 181 OO (1719-80) som 1749 gifte sig med Margareta Båtelsdotter född vid Tummelbos i Levide (1725-1806). Han efterträddes av sin son Jakob Larsson (1758-1832) som varit sjöman men återkommit till hemmet. Han var sedan 1787 gift med Maria Clasdotter från Frigges JL (1761-1838).  Näste bonde blev mågen Mattis Tomsson född vid Starrlause i Stånga (1791-1854) gift 1815 med Lena Jakobsdotter (1791-1858) som övertog parten i början av 1820-talet. Men Mattis klarade inte av gården. Omkring 1850 övertogs parten av Frans Hansson från Hallsarve OA (1792-1877) gift med Gertrud Tomasdotter från Kulle 862 AD (1784-1868). Men redan 1852 skedde en lantmäteriförrättning och en del avstyckades till Per Nils Laurin vid Hägdarve 403 HP medan resten omhändertogs av Olof Olofsson vid Frigges 342 SL (1808). Frans Hansson levde dock kvar på gården till 1877. I slutet av 1850-talet övertog Olofs bror Per Olofsson (1821-83) gift med Helena Hansdotter från Sixarve i Burs (1824-87) Husarveparten. De var barnlösa men fick från Frigges 342 SL som arvinge Maria Olofsdotter (1850-1931) som 1870 gifte sig med Anton Tellström från Ardre (1844-1929). Genom att köpa in en annan Husarvepart  som gått omkull fick man ett stort sammanhängande hemskifte ut mot Alvarevägen. När sedan Husarve 184 AV styckades fick man mer mark. Dottern Olivia Tellström (1878-1931) gifte sig 1900 med sin kusin Artur Tellström från Österlings i Stånga (1873-1962) och de uppförde en ny gård på sin nuvarande plats vid vägen. Man flyttade in i manbyggnaden 1913 och den stora ladugården blev klar något år senare. Näste ägare blev mågen Gustav Hejdenberg från Garda (1896-1987) som 1927 gifte sig med Tyra Tellström (1904-91) och blev bonde 1931. När Gustav och Tyra flyttade in till Visby köptes gården 1982 av Lars-Erik Kullander gift med Eva-Lis Hammarström från Havdhem. Sedan Kullander häromåret iordningställt sitt föräldrahem vid Hallute 144 GK och flyttat dit har parten köpts av Thomas Olsson från Gangvide 509 EO som nu bosatt sig där med sin sambo Linda Ulrica Johansson.