Kontakta

För information om hemsidan och för publicering av bidrag kontakta narinfo@nar.se eller direkt till vår hemsideansvarig Hannah Jakobsson på hannah.jakobsson@live.com.
För kontakt med När hembygdsförening vänd er till någon av oss i styrelsen:
Ordförande Christer Norrby 49 23 73, 070-570 37 95 christer.norrby@swipnet.se
Vice ordf Ellvy Nilsson 076-308 71 54 ellvy.nilsson@live.se
Kassör Conny Hörnsten 49 29 20, 070-550 93 67  hornsten@telia.com
Sekreterare Kickan Karlsson 49 20 24, 073-184 09 22 kickan@gangvidefarm.se
Ledamot  Göran Olofsson 49 13 27  goranolofsson57@gmail.com
Suppleant Rosita Erlandsdotter 073-639 96 25 r.sita@telia.com
Suppleant Eva Bulow 072-544 21 32  evably@gmail.com 
Bli medlem eller förnya ditt medlemskap i När hembygdsförening genom att betala medlemsavgift 125 kr/person, 250 kr/familj med barn upp till 18 år och 18-25 år 50 kr
på plusgirokonto 120 45 72-0