Kulle 450-452 (1:14) AP

Den äldste av de tre sönerna till Kullebonden Jöns, Jakob Jönsson (1661-1722) blev ägare till denna part. Han var gift med Elna Matsdotter (1664-1729). Sonen Per Jakobsson (1701-38) blev innehavare av parten 1720 men var ogift och parten övergick ganska snart till hans bror Jöns Jakobsson (1699-1761) gift 1723 med Catrina Mårtensdotter från Galtungs i  Burs (1692-1770) vilken förde parten vidare inom släkten. År 1746 gifte sig dottern Elna (1724-64) med Per Rasmusson från Matisse JP (1723-85). Efter Elnas död gifte Per om sig 1765 med Malena Jakobsdotter från Kullands i Gerum (1738-80). Näste ägare blev 1790 sonen Jöns Persson (1748-1812) gift 1779 med Margareta Johansdotter från Rikvide JL (1757-1817). Därefter följde deras son Per Jönsson (1780-1829) gift 1815 med Anna Catarina Larsdotter från Hamra (1781-1831). Omkring 1830 blev parten utan folk då både bonden Per Jönsson och hans hustru dog inom några år liksom deras unga dotter. Bonden Johan Siber vid Siglajvs 848 KGJ (1794-1863) gift med Eva Håkansdotter från Småland (1794) övertog gården. Vid den här tiden ägde storskifte rum på Kulle och parten 450AP blev ålagd att flytta från den trånga tomten till en åker norr om landsvägen. Men det gjorde man inte utan man flyttade till ett annat av partens markområden, Björkebeting, 1.500 m bort. Siber lämnade sin Siglajvspart till en släkting och köpte tre gårdsdelar vid Galls och en del av Allmunds jord. Han hade inga egna barn men tog en släkting från Siglajvs, Johannes Sigrén (1841) för att bli bonde. År 1863 gifte Johannes sig med Anna Danielsdotter från Atlingbo (1839-64) men senare samma år dog Siber och året därpå Anna och den nyfödde sonen. År 1867 flyttade Eva Håkansdotter – eller siberskan som hon allmänt kallades – och Sigrén till Garda. Ny ägare blev Karl Oskar Lundkvist från Rone (1832-95) gift med Anna Brita Persdotter från Liffor 265 OH (1833-1913). Näste bonde tog över ca 1890. Det var mågen Johan Hansson från Mattsarve i Lau (1862-1940) gift 1888 med Karolina Lundkvist (1870-1939). År 1910 gifte sig Herman Pettersson från Stenstugu i Alskog (1889-1971) med dottern på gården Hilda Johansdotter (1891-1973) och övertog skötseln av gården på 1920-talet. Deras son Axel Pettersson (1911-2001) gift 1939 med Anna Häglund från Hallbjänne 684 BH (1916-91) tog sedan över och efterträddes 1971 av mågen Lars-Erik Larsson från Kauparve i Lau (1937-90) gift med Gun Pettersson. År 1990 var det sonen Magnus Larsson som var sambo med Susanne Melander som övertog gården men med marken utarrenderad. År 2009 köptes gården av Marianne Lund men sedan 2012 heter ägarna Peter Närstrand och Marie Göransson.

AF 01A 011 Hilda o Herman Kulle 536x800 200x300 - Kulle 450-452 (1:14) AP
Hilda o Herman Pettersson Kulle 450