Kulle LP

I den s.k. Björkebetingen uppstod 1815 ett boställe som ägdes av sjömannen Jakob Kullin från Kulle 862 AD (1791-1875) gift med Magdalena Jakobsdotter från Botels 837 AJ (1791-1850). Boplatsen låg mellan Kulle 450 AP och Dalbo missionshus. Jakob blev med tiden bonde genom inköp av en Dalbodel och en del av Botels. År 1850 flyttade Kullins till Botels 455 AB. Stället övertogs av mågen Jakob Sjöström från Botels KR (1817-94) gift med Magdalena Elisabet Kullin (1816-1907). Sjöström övertog svärfaderns Dalbodel och senare även Botelsdelen och flyttade 1860 över vägen för att bli bonde vid Botels 455 AB. En annan av Kullins mågar, Anders Fredin från Pilgårds KP (1824-62) gift 1850 med Gertrud Kullin (1826) övertog parten men omkom vid fiske 1862. Gertrud gifte om sig med Lars Pettersson från Maldes PLH (1830). Han skaffade sig en del av en Dalbopart och vid laga-skiftet ålades han att flytta till sin Dalbodel. Men Pettersson sålde sin jord och flyttade till USA. Stället revs vid sekelskiftet.