Närs kyrka

Historik

kyrkan
Närs kyrka (Foto:Hannah Jakobsson)

Kyrkans äldsta del är tornet från mitten av 1200-talet. Det byggdes för att också tjäna som försvarstorn. Då fanns en äldre kyrkobyggnad, som ersattes av ett nytt långhus vid slutet av 1200-talet och ett nytt kor under början av 1300-talet.
Vid slutet av 1800-talet tillfogades en sakristia till vänster om högkoret. Den har nu ändrats till ett rum för andakt.
Kyrkan har kvar två ursprungliga inventarier – dopfunten som höggs redan på 1100-talet till den allra äldsta kyrkan samt triumfkrucifixet i valvbågen mellan koret och långhuset som är samtida med dessa delar.
Altaruppsatsen, predikstolen och bänkarna är alla från de sista åren på 1600-talet. Den tidigare högmedeltida altaruppsatsen såldes och finns sedan dess i Lau kyrka.
Kyrkklockan har ringt ut över socknen i nära fem och ett halvt sekel och är aldrig omgjuten.
Kyrkans exteriör renoverades senast sommaren 2014, då tornet fick sin nygamla rosa färg.
(UZ)
Läs mera: Kort beskrivning över Närs Kyrka (broschyr i kyrkan), Lagerlöf-Stolt Närs kyrka, vol. 212 av Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, Lagerlöf-Svahnström Gotlands kyrkor, ss 208-209, A & P Häglund När och närkar, del I, ss 41-66.

Öppethållande

Under sommartid – 15 maj – 15 september – hålls kyrkan öppen alla dagar kl. 08 – 20.
Övrig tid på året är kyrkan öppen endast i samband med gudstjänster och förrättningar eller efter hänvändelse till pastorsexpeditonen i Burs, tfn 483 001.

Gudstjänster

Se svenskakyrkan.se/burs

Expedition och personal

Se under Burs pastorat.