Liffor 265 (1:3) OH

När Liffor gård styckades i tre delar 1779 köptes en del av Per Fredman född i Skåne (1723-1804) som varit artillerist och via Alskog kom till När. Han var gift 1772 med Greta Olofsdotter från Snevide i Lye (1732-91). Makan Greta dog 1791 0ch Petter gifte om sig med skolmästare Palms änka Malena Tomasdotter från Dalbo LK (1747-1808). Näste ägare blev från 1795 sonen Olof Persson (1777-1844) gift 1802 med Greta Stina Nilsdotter Bylund, sjömansdotter från Grötlingbo (1774-1856). Deras son Petter Olofsson (1805-40) gift 1831 med Anna Gertrud Båtelsdotter från Husarve NM (1805-78) skulle ha tagit över gården men omkom vid fiske 1840. Änkan gifte om sig 1842 med Johan Pettersson från en Hallutepart – PL (1816-51). En av den omkomne Petters söner Olof Pettersson (1834-93) gift 1860 med Bernhardina Elisabet Persdotter från Heffride i Burs (1837-1915) blev näste ägare. I mitten på 1890-talet tog Oskar Nilsson från Tiricker 832 GN (1874-1955) gift med dottern på gården Johanna Olofsdotter (1870-1932) över. Genom övertagande av en hemmansdel vid Galls i början av 1900-talet utökades jordbruket. År 1929 gifte sig Olof Hallkvist från Pavals 308 VH (1906-88) med dottern Ester Nilsson (1903-90) och de överlämnade i sin tur till mågen Erik Larsson från Bomunds i Hammaren 668 VL (1925-68) gift med Amalia Hallkvist. När Liffor 267 AN i början av 1960-talet upphörde med jordbruket blev de ägare till större delen av den parten. Larsson var mycket intresserad av fiske och omkom i oktober 1968 när han fiskade i yttre delen av Närshamn. Amalia Larsson kvarstod som ägare till gården. Men år 1981 övertogs gården av hennes son Mikael Larsson som nu brukar den tillsammans med Elisabet Henriksson, som är dotterdotter till Märta Nilsson, född vid Hägdarve 110 AN och sedan gift i Hemse. Larsson köpte häromåret även Folke 868 AN med tillhörande mark men boningshuset såldes under 2015.