Liffor 267 (1:13) AN

Parten bildades 1779 av Daniel Hansson från Båtels i Lau (1750-1830) när han köpte en del av Liffor som då styckades. Han var gift med Helena Nilsdotter från Medebys i Lye (1755-1837). Under en tioårsperiod från 1784 var Daniel också skolmästare i När. År 1812 blev mågen Gustav Johansson från Bomunds i Hammaren 2:2 AN (1789-1815) och gift med Lena Catarina Danielsdotter (1788-1868) bonde. Men efter bara tre år – 1815 – omkom Gustav vid fiske. Änkan gifte 1816 om sig med Lars Larsson från Sixarved i Burs (1793-1869) som var bonde fram till 1850. Då övertog sonen Gustav Larsson (1824-97), som varit sjöman och tagit sig namnet Levander, gården. Han var gift med Catarina Lotta Adamsdotter från Hallsarve OA (1822-53). År 1854 gifte Gustav om sig med Anna Persdotter från Bjerges i Lau (1815-96). Jordbruket utökades genom att en andel av en Dalbopart inköptes och när sonen Lars Levander (1853-1932) övertog parten i början av 1880-talet köpte denne även en del av en Kullepart. Lars var gift två gånger, först 1874 med Anna Greta Persdotter från Mattsarve i Lau (1853-77) och när hon avlidit med Maria Magdalena Mårtensdotter från Smissarve i Rone (1846-1915). Det blev sedan mågen Algot Nilsson från Tiricker 832 GN (1888-1981) gift med Anna Levander (1882-1962) som brukade gården fram till i början av 1960-talet. Men de hade inga barn och jordarna såldes. Manbyggnaden och tomten avstyckades 1966 och blev fritidshus för Olof Storm från Sigtuna. I dag ägs huset av syskonen Anna Storm Wikberg och Ingvar Storm.