Liffor

År 1570 hette ägaren till Liffor – eller som det då hette ”Lifwor” – Jacop. Olika ägare finns sedan angivna fram till Fredrik Jakobsson (1639-1719), som var s.k. åbo på Liffor, som ägdes av kronan, från cirka 1680-1706. Han var gift med Apolonia Olofsdotter (1649-98).  Sonen Olof Fredriksson (1677-1742) tog över efter sin far och han blev 1705 gift med Catarina Persdotter från Lindarve i Burs (1677-1722). Sonen Per Olofsson (1718-84) gift 1743 med Katarina Hansdotter från Levide (1722-92) hade problem med jordbruket och i sockenmagasinets räkenskaper återkommer Per som en av de största låntagarna. I början av 1760-talet övergick gården till en ny ägare, Adam Dyhr från Visby (1719-76) medan Per bodde kvar på gården som inneboende. Den ogifte Dyhr friköpte Liffor från kronan för 70 daler och strax före 1775 flyttades gården från sin ursprungliga plats vid burgen till det läge som de tre parterna har i dag. Från 1760-talets mitt drev Dyhr en rörelse inom fiskbranschen och titulerades ibland som saltsjöfiskeriinspektör. Från 1770 var han också räkenskapsförare för sockenmagasinet även om hans åsikter ofta inte stämde överens med övriga Närbönders. Dyhr dog 1776 och en syster till honom, änkeprostinnan Margareta Broander (1721) övertog gården i några år. Sedan såldes gården i tre delar.