Maldes 334 (1:27) EG

På 1740-talet delades Maldes 328 VL så att Jöran Larsson (1716-83) gift 1740 med Anna Sörensdotter från Mickelgårds 181 OO (1718-97) fick halva egendomen och kunde bilda ett eget hem. Sonen Lars Jöransson (1744-1821) gift 1770 med Malena Andersdotter (1751-95) tog över strax efter bröllopet och hade ansvaret fram till ca 1800. Sedan följde sonen Anders Larsson (1773-1803) gift 1794 med Maria Larsdotter från Botels i Lau (1770-1832) som gick bort i en tragisk olycka utanför Närshamn i samband med sjöfågelsfångst 1803. Änkan Maria gifte om sig med Mattias Johansson från Ljugännes i Burs (1764-1846) och man fick vid storskiftet 1815 sin tomt som en smal remsa mellan Maldes 328 VL och Maldes 330 EnP. På denna remsa uppfördes en ny manbyggnad. Näste bonde blev i mitten av 1820-talet mågen Cristian Larsson från Gogs i Lau (1798-1857 gift med Anna Maria Andersdotter (1800-71). Men man fick inga barn så gården gick vidare till Anna-Marias halvbror Johan Mattiasson (1807-82) som också kallade sig Malmström och som gifte sig 1834 med Gerta Lisa Jönsdotter från Hallbjänne HH (1807-77). I början av 1860-talet följde mågen Gustav Fredin från Frigges 339 VP (1836-1921) gift med dottern Lena-Lisa Johansdotter (1842-1920). Sonen Gustav Fredin (1866-97) gift 1890 med Katarina Larsdotter från Kauparve i Lau (1867-1946) övertog parten för en kort tid innan han avled. Änkan gifte om sig med Olof Petter Pettersson från grannparten 330 EnP (1866-1937) och vid det pågående laga-skiftet 1899 ålades parten att flytta från sin trånga mellanposition till sitt markområde söder om den hittillsvarande bebyggelsen. Inga barn föddes under Katarinas bägge äktenskap så gården övergick till Olof Petters brorson Erik Pettersson från Maldes 330 EnP (1904-58). Erik tog efternamnet Gredemark och gifte sig 1946 med Sonja Olsson från Askum i Bohuslän (1918) som kom till När som evangelist i kapellet i Maldes. När Erik dog 1958 delades parten och såldes till Maldes 330 EnP. Sonen Sten Gredemark (1948-2007) behöll tomten och bostaden och arbetade som elektriker. Efter hans död innehas huset av änkan Maja Gredemark, född Pettersson från Maldes i Stånga, som gifte sig med Sten Gredemark 1970.