Maldes 539 (1:24) ErP

Omkring 1880 bosatte sig Olof Petter Jönsson från Mickels 329 RJ (1845-1914) gift 1872 med Maria Tellström från Dalbo JPL (1850-1929) i en egen stuga på Maldes jord i Nylunde. Familjen tog sig namnet Pettersson. Olof Petter omkom i en fiskeolycka utanför Lausholmar i november 1914. Sonen Johan Pettersson (1886-1943) övertog hemmet och friköpte sin boplats från Maldes och fick del i Maldes hemman. När Johan dog ogift 1943 övertogs gården av fiskaren och småbrukaren Erik Pettersson från Bomunds i Hammaren 526 KP (1913-82) som 1936 hade gift sig med Johans systerdotter Anni Pettersson (1914). Efter Eriks död 1982 tillträdde sonen Tage Pettersson (1940-2004) gift med Kerstin Björklund från Husarve 419 KB. Under ett antal år ägdes huset av Matts Jakobsson, son till Bengt Jakobsson i Hallute 155 BJ. Sedan 2010 ägs huset av Birgitta Wallhorn som är fastboende.