Maldes

Maldes gård finns omnämnd redan 1570 och ägdes då av Olof. Åren 1648-53 hette ägaren Eric Matsson och hade då bl.a. 36 tunnland åker. Därefter kom gården i prästernas ägo. Först var det Pappus Joannes Gelovius som var präst på När från 1647-58 och sedan hans efterträdare Johannes Brodinius (1619-80), som var kyrkoherde 1658-76 men sedan såldes gården 1688 till Nils Sönesson (1602-1708) för 80 daler. När Nils dog 1708 var han hela 106 år gammal. År 1694 delades gården mellan Nils bägge söner, Jöran och Anders Nilsson. År 1740 var det åter dags för partsklyvning på Maldes då de bägge parterna i sin tur delades mitt itu. Resultatet blev att fyra bönder nu trängde samman sina manbyggnader på ett litet område. Vid storskiftet 1815 flyttade en part 350 m till vad som i dag är Maldes 320 GJ.