Mickelgårds 181 (1:16) OO

Mårten var den förste ägaren på 1660-talet följd från 1697 av sin son Lars Mårtensson (1662-1712) gift 1691 med Malena Persdotter. Lars dog 1712 och efter honom kom sonen Lars Larsson (1696-1750) gift 1718 med Sisela Persdotter (1684-1722). Medan Lars Larsson gifte om sig 1723 med en änka på Frigges 348 RJ och flyttade dit övertogs parten av klockaren i När Sören Hansson från Bosarve (1685-1745) gift 1710 med Margareta Andersdotter (1684-1738). Sören efterträddes av sonen Jöns Sörensson (1711-63) gift första gången med Catarina Olofsdotter (1702-54) och andra gången 1756 med Catarina Jakobsdotter från Husarve NM (1736-1805). Dottern Maria från första giftet och hennes man erhöll den gårdsdel som blev parten Mickelgårds 393 JL. Jöns hade således bara halva gården kvar när han dog 1763. Änkan Catarina Jakobsdotter gifte om sig 1764 med Jöran Olofsson från Bönda i Lau (1736-1819). Näste bonde blev sonen Olof Jöransson (1765-1819) gift 1790 med Catarina Jonasdotter från Bosarve 168 AK (1767-1838). År 1819 blev sonen på gården Jöran Olofsson (1791-1834) gift 1821 med Katarina Maria Jakobsdotter från Althaime i Buttle (1796-1860) ny ägare. I samband med storskiftet 1820 ålades parten att flytta 650 m till sin nuvarande plats vid landsvägen genom socknen. Femton år senare – 1834 – omkom Jöran i en stark storm när han var ute och fiskade. Äldste sonen Olof Jöransson (1823-82) var då bara 11 år gammal men när han gift sig 1848 med Anna Stina Fredriksdotter från Bosarve 166 HN (1823-61) övertog han parten. År 1863 gifte han om sig med Anna Katarina Jakobsdotter från Maldes 320 GJ (1840-1906). På 1880-talet skedde en delning av parten då dottern Olivia fick en egen part Mickelgårds 302 GH medan sonen Jakob Olsson (1869-1940) blev ägare av den andra parten 181 OO. Han gifte sig 1896 med Josefina Jakobsdotter från Bosarve 178 (1874-1951). Ny bonde blev sedan sonen Olof Olsson (1907-68) gift 1933 med Anna-Lisa Karlsson från Stockholm (1905-69). När Olof flyttade från gården kvarstod Anna-Lisa som bonde till i mitten av 1960-talet då dottern Stina (1935-2001) gift 1970 med Axel Johansson från Pavals 310 AJ (1912-92) tog över. År 1974 såldes manbyggnaden till Folke (1915-90) och hans hustru sedan 1941 Edit Bergström (1921-2004) som var inflyttade från Lassor i Alskog medan Johanssons flyttade till en nyuppförd bostad i trädgården, Mickelgårds 183 FB. Edit bodde kvar när Folke avled 1990. Sedan 2005 ägs huset av Erika Smitterberg vid Hallsarve 198 och hyrs f.n. ut till Joel Hagström och Louise Thorén.

178396 anl01l 035 mor olivia anna berta karolinaimg 0019 800x570 - Mickelgårds 181 (1:16) OO
Mickelgårds 302: Mor Olivia Olofsdotter, född 1852 på Mickelgårds 181, med döttrarna Anna Olofsdotter född 1881 gift Pettersson, Berta, född 1885, gift Hallqvist vid Pavals 308 och Karolina född 1883. Flickan okänd.
MB 07A 012 Stina 597x800 - Mickelgårds 181 (1:16) OO
Stina Olsson gift Johansson (1935-2001) från Mickels 181 OO.