Mickelgårds 302 (1:9) GH

Den förste ägaren till bondgården som låg 300 m söder om prästgården var Olof Larsson från Hageby i Etelhem (1851-88) gift 1874 med Olivia Olofsdotter från Mickelgårds 181 OO (1852-1941). Olof dog emellertid 1888 när han vistades i USA . Parten såldes sedan av änkan till Husarve 410 EJa men den tomt hon behöll kom vid laga-skiftet att förläggas där det ditflyttade huset nu ligger. Näste ägare blev mågen Jakob Hallkvist vid Pavals 308 VH och omkring 1940 flyttade sonen Gösta Hallkvist från Pavals 308 VH (1913-2007) gift 1938 med Signe Nilsson från Hallbjärs 611 VF (1920-2014) in. Hallkvist blev med tiden klockare och skolvaktmästare. I dag bor sonsonen Kent Hallqvist på gården.