Mickelgårds 393 (1:18) JL

På 1750-talet fick Olof Hansson, båtmansson från Lau (1728-98) gift 1753 med Maria Jönsdotter (1736-1801) halva gårdsdelen av Mickelgårds 181 OO där Maria var född och byggde upp sin part norr om de gamla parterna. Därefter följde sex generationer av bönder. Näste ägare blev mågen Lars Larsson från Odvalds i Stånga (1751-1834) gift 1780 med Catarina Olofsdotter (1756-1839). Omkring 1816 tillträdde sonen Johannes Larsson (1794-1869) gift 1823 med Maria Lisa Hansdotter från Pavals 310 AJ (1799-1863). År 1859 gifte sig sonen vid gården Johannes Johansson (1834-1915) med Helena Tomasdotter från Bosarve 168 AK (1831-1920) och deras dotter Helena Johansdotter (1864-1923) gifte sig sedan år 1900 med Karl Nilsson från Rikvide 625 GJ (1871-1958). År 1927 gifte sig dottern Linda Nilsson (1902-87) med Josef Larsson från Hemmor 905 AL (1896-1970) och tog över gården. Sedan Josef dött bodde Linda kvar till sin död 1987. Nuvarande ägare är Lennart och Riitta Olsson vid Hallute 115 LO.