Mickelgårds 395 (1:17) VN

Den förste bonden på den här parten blev Lars Jönsson (1650-1719) och han blev berömd genom att han var gift fem gånger, vilket är alla tiders rekord i När. Den första  hustrun Brita begravdes 1686. Året därefter gifte han om sig med Brita Olofsdotter från Öland (1658-1695). Så följde 1686 Oscilla Persdotter från Tjengvide i Stånga (1653-1708). Den fjärde hustrun blev ”Johanna i Långåkern” (1659-1709) om vilken man inte vet mycket men 1711 när Lars frånträtt husbondeskapet gifte han sig med Cristin Olofsdotter från Hägdarve. Som ny bonde framträder 1708 Jacob Olofsson (1666-1723) gift 1702 med Margareta Olofsdotter (1669-1709). Jakob blev änkling 1709 och gifte året därpå om sig med Malena Persdotter från Kauparve i Lau (1681-1750).  Men när Jakob dött 1723 gifte Malena om sig med Hindrik Larsson (1689-1745) men de fick inga barn. År 1744 övergick gården till Hans Sörensson vid Mickelgårds 181 OO (1713-62) gift 1735 med en annan Malena Persdotter från Sunnkyrke i (1701-75). Ungefär när Hans dog blev parten skatteköpt från kronan för 60 daler. Efter dem har nio generationer i följd blivit ägare till gården. Sonen Sören Hansson (1738-1814) gift 1760 med änkan Maria Jonasdotter från Siglajvs 842 RO men född vid Öndarve 853 LT (1740-79) blev näste ägare. Några år efter det att Maria dött gifte Sören 1788 om sig med Anna Hindriksdotter från Bomunds i Hammaren 668 VL (1756-1832). Näste bonde blev mågen Mattias Persson från Ungbåtels i Stånga (1761-1815) som 1790 gifte sig med dottern på gården Maria Sörensdotter (1766-1850). Så följde sonen Per Mattisson (1791-1864) gift 1817 med Stina Persdotter från Bomunds i Hammaren 668 VL (1790-1857) och på 1850-talet övergick ansvaret till sonen Per Persson (1819-86) gift 1843 med Maria Stefansdotter från Bosarve 178 KP (1815-90). År 1872 gifte sig sonen Petter Pettersson (1851-1930) med Emma Larsdotter från Hallute 124 AH (1848-1920) och då fick man också en andel av Hallute gård. Strax före sekelskiftet blev mågen Nils Nilsson från Hallbjärs 611 VF (1864-1956) gift 1895 med Emma Persdotter (1876-1950) ny ägare. Näste bonde fram till 1963 blev sonen Valter Nilsson (1903-80) gift 1932 med Astrid Nilsson från Matisse 247 ON (1905-90). Därefter kom år 1963 mågen Bertil Thomsson från Öndarve 853 LT (1928-2010) gift 1951 med dottern Britta Nilsson. År 1991 tog sedan sonen Jörgen Thomsson sambo med Mari Håkansson över gården och bedriver ekologisk odling av grönsaker och rotfrukter. På gården bor också döttrarna Viktoria och Frida.