Mickels 603 (1:8) VL

Gården bildades på 1820-talet då Bengt Olofsson från Mickels 329 RJ (1797-1862) delade hemmet med sin bror Petter. Bengt gifte sig 1824 med Cristina Maria Larsdotter från Rikvide 625 GJ (1799-1860). Den nya parten uppfördes i rad med de två andra. Näste ägare blev sonen Lars Bengtsson (1828-77) gift 1859 med Brita Maria Ronander från Hallute KR (1836-1928) som fick åtta pojkar. När Lars dött behöll änkan och pojkarna gården till dess äldste sonen Johan Larsson (1860-1931) tillträdde 1902. Han var ogift. När den yngste brodern Vilhelm Larsson (1876-1957) som varit bonde sedan 1930-talet avled övertogs parten av Larssons hushållerska sedan många år Augusta Johansson från Hallute 115 LO (1896-1977).  På 1960-talet såldes parten i flera delar och byggnaderna tillföll Axel Rundberg från Stockholm (1927) och hans maka Elsa Andersson (1917) som under ett antal somrar ordnade mycket välbesökta ridläger för Mälarhöjdens ridskola. År 2007 övertogs gården av Minna Fröjdholm, som startade Mickels turistgård. År 2017 köptes gården av Karin Grankvist och Stefan Mattisson, som bor i Stockholm men fortsätter att driva turistgården.