Mickels 607 (1:9) OH

Från 1696 till sin död 1737 var Johan Fransson (1669-1737) gift ca 1707 med Margareta Nilsdotter (1680-1755) bonde på denna part. Näste bonde blev sonen Nils Johansson (1710-89) gift 1739 med Gertrud Hansdotter från Alvare 447 EJ (1720-1808). De fick totalt elva barn, varav fyra dog innan de fyllt ett år. Hustrun Gertrud var jordegumma i När, d.v.s. barnmorska ända fram till 1797. Från 1770-talets början tog sonen Johan Nilsson (1741-1801) gift 1768 med Maria Mårtensdotter från Rigges JH (1734-80) över. Johan gifte om sig 1782 med Maria Olofsdotter från Snausarve i Lau (1755-1819). Men sedan börjar det bli riktigt krångligt under några decennier. När Johan dött 1801 blev sonen Nils Johansson (1769-1812) gift 1799 med Catarina Collberg från Liffride i Alskog ((1775-1846) ny bonde. Men strax före 1810 inträdde halvbrodern Olof Johansson (1785-1810) som ägare till halva parten men dog strax därefter. Två år senare dog också Nils. År 1813 gifte Catarina Collberg om sig med Jakob Hansson från Alskog (1783-1855). Men Jakob ägde inte hela parten utan en del ägdes av änkan efter Nils Johanssons bror Johan Johansson (1790-1814) som dog tidigt. Jakob löste sedan in hennes del av parten och blev ägare till hela fjärdedelen. Nils Johanssons son Johan Nilsson (1808-46) gift 1836 med Catarina Hansdotter från Andarve 861 AT (1812-77) blev näste ägare år 1843. Den gamla släkten efter Johan Fransson tog slut 1846 då änkan Catarina Hansdotter gifte om sig med Olof Olofsson från Isome i Väte (1820-1903). I början av 1880-talet tog mågen Petter Häglund från Hallbjänne 684 BH (1846-1900) gift 1878 med dottern Olivia Olofsdotter (1849-1925) vid. År 1900 blev sonen Jakob Häglund (1878-1970) gift 1901 med Anna Jakobsdotter från Frigges 344 HJ (1877-1928) bonde. De fick sju barn. År 1935 gifte sig sonen Olof Häglund (1903-82) med Anni Pettersson från Frigges 345 AL (1902-2001) och förblev bonde fram till 1982 när han dog. Gården övertogs av Karl-Olle Larsson från Smiss 616 KL och sedan 1992 av hans son Stefan Larsson och sambon Susanne Storm. Stefan har för några år sedan installerat en ny modern automatiserad anläggning för mjölkkor. År 2016 köptes gården av Rune och Maria Fredin från Hägvide i Stånga som driver den stora anläggningen.