När o Närkar

BO 02A 001 När fyr 1918 464x800 174x300 - När o Närkar
När fyr 1918

År 1977 utkom del II av ”När och Närkar” sammanställd av Per Häglund. Det är en gårds- och släkthistorik och kompletterar den första delen som kom ut 1975 och behandlar socknens mer allmänna historia. Per Häglunds bok har alltsedan dess utgjort det främsta uppslagsverket för den som vill veta mer om gårdar och släkter i Närs historia. Ett problem är dock att boken sedan ett antal år i praktiken är helt omöjlig att få tag i samt att en del har hänt sedan boken skrevs. År 2011 bildades en sockenfotogrupp inom Närs Hembygdsförening, som för att bevara viktig sockenhistoria sedan dess lånat in fotoalbum och lösa fotografier från gårdar runt om i socknen. Dessa ofta gamla foton har skannats in och har därefter varje sommar presenterats i fotoutställningar i När Skolu kring nya teman. För Närs del har vi presenterat gårdarna på När, inklusive ett antal gårdar som upphört, genom att sammanfatta texten i Per Häglunds bok om varje gård och vi har försökt föra fram gårdens historia till dagsläget. Ett omfattande arbete görs också för att koppla bilderna från utställningarna till de gårdar som berörs och de personer som har bott på dessa gårdar. Detta arbete fortlöper samtidigt med förberedelser för kommande fotoutställningar. Men nyligen har det också beslutats att lägga in dessa texter och bilder på Närs hemsida under rubriken ”När och Närkar”. Det arbetet har bara inletts och texterna kommer att kompletteras löpande och nya bilder kommer att föras in under de olika gårdarna.

Den som vill gå in på Bygdeband kan göra detta på www.bygdeband.se och sedan skrolla sig fram via Gotlands län, Gotlands kommun och När församling där man finner de olika gårdsnamnen.

Teckenförklaring:

När det gäller gårdsnamnen anges först gårdens s.k. belägenhetsnummer, dvs postadressen efter När, sedan inom parantes fastighetsbeteckningen och slutligen den förkortning som Per Häglund använde när han presenterade gårdarna och som var initialerna till ägaren eller den senaste ägaren när boken skrevs. Om vi som exempel tar Smiss 610 så är detta postadressen, (1:13) är fastighetsbeteckningen och AL står för Arne Larsson som ägde gården när Per Häglunds bok skrevs.