När sockenförening

När hembygdsförening bildades 15 jan 1997 med Peter Melander som förste ordförande. Nuvarande ordföranden är Göran Olofsson. Antalet medlemmar har idag stigit till runt 200 efter en riktad ansträngning att få med fler sommarboende.
Under slutet av 1900-talet fanns en löst organiserad sockenutvecklingsgrupp ”Näringen”, men efter ett stormöte 1996 i Kafé Kurvan vid Hundtorget kom man fram till att det behövdes en mer formellt organiserad förening för hela socknen för att kunna genomföra och få stöd till olika utvecklingsprojekt och för att kunna vara representerad regionalt och nationellt.
narsakar1År 2000 skänkte Närrevyn genom Nisse Hägring den gamla smedjan vid Galls i Dalbo till hembygdsföreningen och vi äger även ett värn som ligger mellan Närshamn och Kapellets fiskeläge. Under 2003 beslöt Hbf, med bred sockenuppslutning, att bygga en utomhusscen vid Närsåns mynning och 2005 stod den magiskt vackra Närsakarscenen med plats för 450 åskådare klar. Två somrar i rad spelades Vikingaspelet Ormkvinnans barn för utsålda hus och därefter har Ronja Rövardotter satts upp två säsonger samt flertalet gästspel. Platsen ger även en fin inramning för bl a bröllop och utomhusgudstjänster.
narsakar2Föreningen har varit engagerad i renovering av socknens åtta kvarnar samt röjt en stig till Hamngårdens nio slipskårestenar. 2003 genomfördes den första etappen av en kultur- och naturstig längs Närsån och 2006 samarbetade sockenbor och Hbf att förlänga den till en 5,6 km lång naturstig i Linnés fotspår med bl a raststuga och grillplats. Vi har även byggt två fågelskådartorn vid Lausviken.
narsakar3När sockens hemsida www.nar.se, som startades upp 2003 av LRF, ägs och sköts sedan dess av Hbf, som även varje år till midsommar ger ut den 32-sidiga informationsskriften När & Lau Kontakten, som gratis delas ut i samtliga brevlådor i socknen. 2010 bildade Hbf en arbetsgrupp som samlar och skannar in gamla fotografier som dokumenterar livet förr i När, och bl a gör utställningar och lägger in både bild och utförlig text på internetsajten Bygdeband.
När är en aktiv socken och när skolan lades ner 2008 bildades Virudden Utveckling AB, varför hembygdsföreningen övergick mer till bevarandeinsatser som att sköta om Smidu, Linnéstigen och scenanläggningen vid Närsakar samt ordna den årliga sockenfesten, När-Kontakten, Valborgsmässofirande och andra traditionella aktiviteter. Medlemmar i hembygdsföreningen genomför en årlig vårstädning av hela Närsholmen sista helgen innan 15 mars, då fågelskyddsperioden börjar. Sedan 2009 firar vi Forneldarnas natt sista lördagen i augusti i gemenskap med orter och fiskelägen runt hela Östersjön.