Närsakarscen

Sommarens aktiviteter på Närsakarscen är påverkade av rådande pandemi.