Nickstjups 233 (1:3) AN

Skräddarsonen Olof Alvström från Alva (1794-1870) slog sig ned i När omkring 1825 och gifte sig med Närskräddaren Olof Gottfreds dotter Maria Magdalena (1792-1866). Boplatsen tillhörde Hemmor gård men gick vid laga-skiftet över till Nickstjups. Sonen Olof Nils Alvström (1826-81) gift 1854 med Katarina Maria Havdell från en Matissepart – GH (1822-87), som tog över gården omkring 1860, var skräddare. Sonen August Alvström (1855-1930) gift med Maria Olofsdotter från Dalbo 825 DM (1865-1954) var snickare och kardmakare. När Nickstjupsgården styckades 1899 köpte August några tunnland mark kring sin bostad och blev hemmansägare. Senare köpte man mark även av Matisse och Bosarve. Näste ägare blev mågen Otto Johansson från Pavals 310 AJ (1889-1977) som 1919 gifte sig med Anna Alvström (1895-1945). Johansson överlät 1945 gården till sin brorsdotter Inga Johansson från Mickels 329 RJ (1920-2005) och hennes man från 1944 Alfred Nilsson från Tiricker 832 GN (1911-98). År 1979 tog sonen Lars-Inge ”Lass’n”, som tog sig namnet Ansin, och hans hustru Kristina över och har i dag en ekologisk grönsaksodling och en framgångsrik gårdsbutik. .

402893 anl 06l 007 otto o anna 600 - Nickstjups 233 (1:3) AN
Otto och Annas bröllop
BL L003 800x499 - Nickstjups 233 (1:3) AN
Stella och Agnes
UK 01A 010 1 800x530 - Nickstjups 233 (1:3) AN
Vinterbild vid Nickstjups 233 AN: På bilden syns från vänster Anna Alvström (1895-1945) ochhennes man Otto Johansson från Pavalds 310 AJ (1889-1977). Idag ägs gården av Lars-Inge Och Kristina Ansin och i ladugården paketeras grönsakerna som säljs i gårdsbutiken.