Nickstjups

Den tidigast kände ägaren är Berndt från år 1570. Mellan 1617- 44 hette ägaren Hans. Under de sista åren av 1600-talet och fram till 1708 betecknades Nickstjups som öde. År 1708 tillträdde Olof Larsson (1675-1729) gift med Viveka Jönsdotter från Kulle (1683-1751) som brukare. Sedan följde under 180 år sex generationer där den äldste sonen tog över efter sin far. Under sonen Lars Olofsson (1712-71) gift med Catarina Mickelsdotter (1700-70) friköptes gården 1758 för 50 daler. Därefter följde Olof Larsson (1731-99) gift 1756 med Cristina Jakobsdotter från Frigges JL (1739-1810). Så kom ytterligare en son Lars Olofsson (1761-1810) gift 1782 med Maria Isaksdotter från Myrungs i Linde (1763-1823). Han följdes av sonen Isak Larsson (1794-1840) gift med Johanna Olofsdotter från Kopungs i Ardre (1794-1857). Men Isak hade problem och led av dryckenskap och hittades död i en brunn 1840. Hans son Olof Isaksson (1819-73) gift 1840 med Magdalena Sofia Persdotter från Myrungs i Linde (1809-88) blev nämndeman och s.k. sexman, d.v.s. han skulle se till att beslut vid sockenstämman genomfördes och ansvara för underhållet av kyrkobyggnader och prästgård. Olof avled 1873 och efterträddes av sin måg sjökaptenen Johan Andersson från Bohuslän (1842) gift med Sofia Carolina Olofsdotter (1846). Andersson reste till USA 1875 men kom tillbaka och övertog jordbruket fram till 1888. Då förrättades utmätningsauktion på gården som under tio år kom att ägas av Burs Pastorats Sparbank varefter den 1899 styckades i nio delar. Tre Nickstjups-parter bildades medan de andra sex delarna köptes av andra bönder. Den gamla gårdsbebyggelsen togs bort och där byggde part Nickstjups 227 GL sina hus.