Öndarve

År 1570 hette ägaren Joen. Mycket tyder på att Öndarve hemman tillkom som en utgrening från Allmunds och att den ursprungliga bebyggelsen låg ca 600 m norr om dagens Öndarve 853 LT och i närheten av dagens Andarve och den tidens Allmunds. Någon gång på 1600-talet flyttades gården till en ny boplats, ca 100 m SV om Andarve. I slutet av 1600-talet kom Öndarve i kronans ägo men friköptes 1758.