Pavals 308 (1:2) VH

Jakob Hallqvist vid Hallbjärs 619 RL (1811-64) gifte sig 1848 med Helena Persdotter från Mickels 329 RJ (1824-1911) och slog sig ned på det av Hallbjärs ägda s.k. ”Pavaldsstycket” strax norr om Pavals gård. Jakob dog 1864 och sonen Nils Hallkvist (1849-1922) gift med Maria Närstrand från Smiss 602 YL (1855-1949) övertog gården. År 1900 kom Nils över en liten jordbit från Hägdarve. Sedan kom sonen Jakob Hallkvist (1881-1971) gift 1906 med Berta Olofsdotter från Mickelgårds 302 GH (1885-1972) som 1920 kunde överta en andel från Rikvide. För tredje gången gick gården från son till son när Villy Hallkvist (1915-2002) gift med Stina Pettersson från Tiricker 820 PP (1920-2014) efterträdde sin far. Villy förvärvade ytterligare en hemmansdel vid Hägdarve varigenom gården gradvis hade utvecklats till ett småbruk. I dag ägs gården av sonen Sture Hallkvist som tidigare var gift med Els-Marie Kullander från Hallute 1 44 GK.

cid CF117242 CFC3 4EE7 8F3A A1B26D5275FE 509x800 - Pavals 308 (1:2) VH
ANNIE Berta Katarina Hallqvist g. Larsson Född: 1918
292857 anl 05 032 600 - Pavals 308 (1:2) VH
Jakob Hallqvist Pavals 308, född 1881, framför mejeriet
292634 anl 05 030 600 - Pavals 308 (1:2) VH
Pavals 308 där Sture Hallqvist bor i dag: Från vänster Ivar Johansson från granngården Pavals 310, född 1909; sonen på gården Olof Hallqvist, född 1906 och gift till Liffor 265; Sture Hallqvists farfar Jakob Hallqvist Pavals 308, född 1881; och dennes far Nils Hallqvist, född 1849.