Pilgårds 382 (1:7) TP

Tillhörde före laga-skiftet Siglajvs ägor. Från 1860 bodde här arbetaren Carl Nils Levin från Lye (1831-62) gift med Aqvilinia Palmberg från Allmunds OP (1835). Men bara två år senare drunknade Levin under fiske. Änkan bodde kvar ett tiotal år men flyttade sedan till Lau. Ny ägare blev 1875 båtsman Johan Petter Långman från båtmanstorpet Öndarve JL (1834) gift med Hedvig Tomasdotter från Hejde (1838). Långman hade egentligen sitt torp vid stranden väster om Pilgårds men skaffade sig ett eget hem i och med köpet. År 1890 reste Långman med sin fru och den yngste sonen till USA. Samma år övertog sonen August Pettersson (1884-1937) huset och gifte sig 1916 med Hilma Krona från Småland (1882). Näste ägare blev Hilmas son Ture Pettersson (1912). Långmans-August avled 1937 och Hilma bodde mest ensam i stugan medan sonen var till sjöss. Mellan 1956-80 var bostället fritidshus för den kände spelmannen Edmund Bjuresten från Burs men från 1980 ägs det av Sigvard Häglund född vid Hallbjänne HH och hans sambo Ann Jakobsson.