Pilgårds 392 (1:6) LT

Före laga-skiftet låg det här bostället på Smiss mark. Vid 1880-talets början bebyggdes det av arbetaren Johan Johansson från Dalbo 485 KH (1851-1916) gift 1879 med Kristina Olofsdotter från Öndarve 880 OO (1854-96). Sonen Olof Johan Johansson (1878-1950) som var småbrukare och fiskare tog över och boplatsen avstyckades som en lägenhet som friköptes. Hustrun sedan 1904 Josefina Jakobsson från Dalbo AJ (1885-1951) fick med sig en gårdsdel från sitt hem. Olof Johansson blev en förtroendeman för fiskarna och förestod länge kreatursförsäkringen i socknen. Sonen Gustav Jakobsson (1913-50) gifte sig 1937 med Astrid Pettersson från Bomunds i Hammaren 520 HG (1916) men dog redan 1950. År 1953 gifte änkan Astrid om sig med fiskaren Leo Tiitsson (1913) som kommit från Estland på 1940-talet. Tiitsson var en av de första i När som skaffade fisketrålare. År 1977 flyttade de till Hemse och huset övertogs av Åke Hansson från Kulle 821 EH och Märit Hansson från Eksta  (1953) som bodde där fram till 1988. Därefter kom Käthe Ljungholm. Sedan 1991 ägs gården som fritidshus av konstnären Örjan Wallert från Hägersten.

426314 ytn 01l 011 leo tiitsson o lennart thomsson new new 800x707 - Pilgårds 392 (1:6) LT
Två fiskare: från vänster Leo Tütsson Pilgårds 392, född 1913 i Estland, som anlände till Sverige på 1940-talet och var bland de första i När som skaffade fisketrålare; Lennart Tomsson Öndarve 853, föd 1930.
MT 01A 008 Fina o Janne Jakobsson - Pilgårds 392 (1:6) LT
Olof Johan – Janne – Jakobsson Pilgårds 392, född 1878, och hustrun Josefina – Fina – född 1885 vid Dalbo AJ