Prästgården 156 (1:7) JN

Lärarinnan Hanna Gren från Gläves i Burs (1837-1921) var boställets första innehavare från slutet av 1880-talet till sin död 1921. Därefter inköptes huset av snickaren och byggmästaren John Nilsson från Hallsarve 196 IN (1891-1969) gift 1925 med Jenny Nilsson från Mickelgårds 395 VN (1901-83). På tomten uppfördes en snickarverkstad som nästan helt förstördes vid en eldsvåda 1938 men den återuppbyggdes därefter. Fostersonen Per-Ola Lindkvister född i Stockholm (1931-88) och sambo med Margit Byh övertog rörelsen som inriktades på snickerier för byggnadsändamål. Lindkvister avled 1988 men änkan Margit bodde kvar under många år tills hon år 2007 flyttade till fastlandet. Ägare är sedan dess Kent Jakobsson från Hallute 155 BJ.

Hanna Greens hus Nu Lindqvisters HG var lärarinna - Prästgården 156 (1:7) JN
Lärarinnan Hanna Greens hus Prästgården 156: Hanna Green, född 1837 som var lärarinna i småskolan i När 1868-90, bodde här fram till sin död 1921. Huset ägdes senare bl.a. av Per-Ola Lindkvister, född 1931, som drev ett snickeri på tomten. Huset ägs i dag av sonen Johan Byh och i huset bor Kent Jakobsson.