Rigges

Rigges var framför allt Rigges gård som behandlas separat men till Rigges hemman räknades också tre små ställen varav ett i dag betecknas som Dalbo 825 DM medan de två andra har upphört. Ett finns dock beskrivet under Kulle JÅ.