Rikvide 525 (1:7) KP

På jord som tillhörde Bosarve i Nylunde, 200 m öster om Nybro, bosatte sig 1841 arbetaren Anders Pettersson från Dalbo NN (1818-1907) och hans hustru Ulrika Lotta Malmström (1817-94), dotter till skolmästaren i Garda. Sonen Karl Pettersson (1850) gift 1873 med Katarina Österberg från en part av Bomunds i Burgen – NÖ (1849) utvecklade stället så att det blev ett mindre jordbruk. När laga-skiftet genomfördes fick Karl som köpt en Rikvidedel placerad runt bostället och kunde därigenom bo på egen mark. Men i slutet av 1890-talet inköptes parten av August Dalkvist från Bomunds i Hammaren 549 HK men född vid Matisse 188 HN (1855-1927) gift med Anna Lauvall från Lau (1847-1935). Efter Dalkvists död 1927 köptes gården av Karl Pettersson från Ganne i Burs (1890-1985)  som hade rykte om sig att vara urstark och fick smeknamnet ”Jumbo”. Karl som 1919 gifte sig med Ester Jakobsson från Hemmor FJ (1898-1982) dog 1985. Huset blev därefter fritidshus för dottern Inga Johansson från Huddinge och hennes man Nils Johansson (1921-94).

401419 an bo 01l 005 rikvide jumbos jakob wilhelm pet.600 - Rikvide 525 (1:7) KP
Bilden tagen framför Karl ”Jumbo” Petterssons hus Rikvide 525. Från vänster på bilden: Jakob Vilhelm – ”Jako-Ville” – Pettersson Bomunds i Hammaren 510, född 1840; William ”Villy”Eklund, född 1898; ”Jako-Villes hustru Maria, född Andersdotter vid Rikvide 525 år 1847; sonen Jakob Jakobsson, född 1883; med systern Matilda Eklund Bomunds i Hammaren 517, född Pettersson år 1874 och mor till Villy. Maria, hennes man Albert och den i USA födde sonen Villy hade återvänt från Amerika 1914, vilket förklarar den amerikanska flaggan. I dag ägs huset av Karl ”Jumbos” dotter Inga Johansson Huddinge.
AN L 25 August Dahlqvist 800x607 - Rikvide 525 (1:7) KP
Tröskhuset vid Rikvide 525 under August Dahlqvists tid. Fotot taget 1917. Dahlqvist (1855), som var född vid Matisse 188 köpte gården i slutet av 1890-talet och bodde där till sin död 1927. Han efterträddes av Karl ”Jumbo” Pettersson.