Rikvide 625 (1:25) GJ

År 1639 uppges Anders Persson ha ärvt gården efter sina föräldrar och brukade den till åtminstone 1672. Gården förblev sedan i familjen i generation efter generation. Dottern Margareta Andersdotter (1644-1719) gifte sig med Johan Andersson (1638-16) som ärvde Rikvide. Andersson var nämndeman och titulerades domare. År 1705 efterträdde sonen Johan Johansson (1676-1746) som också var nämndeman sin far och var sedan 1712 gift med Lisa Andersdotter från Maldes 320 GJ (1691-1739). Paret fick åtta barn. På 1740-talet delades gården i tre lika stora parter. Johan Fransson vid Mickels 607 OH blev ägare till en tredjedel av Rikvide hemman som blev Rikvide JL medan Lars Jakobsson från Öndarve 853 LT (1707-87) som sedan 1732 var gift med dottern på gården, Margareta Johansdotter (1714-79) blev kvar på Rikvide 625 GJ medan Margaretas bror Johan bildade den part som blev Rikvide 623 HL. Generation följde på generation. Sonen Johan Larsson (1735-1804) gift 1761 med Lisbet Andersdotter från Hemmor i Lau (1740-1823) följdes i sin tur av sonen Lars Johansson-Vedin (1762-1822) gift 1791 med Anna Catarina Hansdotter från Hägdarve 1:3 TN (1771-1857). De fick tio barn varav tre dog mycket unga. Sedan följde sonen Johannes Larsson (1802-44) gift 1833 med Catarina Stina Mickelsdotter från Levide i Etelhem (1815-95). Johannes dog tidigt och änkan gifte 1846 om sig med Karl Pettersson från Bomunds i Hammaren 514 AP (1822-97). Dottern Anna-Cajsa Johansdotter från första äktenskapet (1840-1928) blev egentligen bortgift 1863 till Bomunds i Hammaren 692 ÅL och Nils Johansson (1839-94) men efter några år flyttade paret till Rikvide.  I samband med laga-skiftet fick man ökat utrymme åt söder genom att den part som bildats av Johan Fransson kom bort ur gårdsbilden. En ny manbyggnad uppfördes där Franssons byggnad stått. I mitten på 1890-talet tog sonen Johan Nilsson (1857-1940) över gården. Han var sedan 1894 gift med Karolina Larsdotter från Hallbjärs 613 JL (1870-1959). Näste ägare blev sonen Gunnar Johansson (1900-63) gift 1928 med Emma Olsson från Öndarve 880 OO (1899-1961). I början av 1960-talet gick Gunnar Johansson och hans hustru bort och den sista generationen som brukade gården var sonen Stig Johansson (1932-98) som var gift med Elsie Gardell från Dalhem. År 1971 såldes gården och brukas nu av Smiss 610 AL medan Ulf Arvidsson från Årsta med sin hustru Margareta Lindell-Arvidsson har huset som fritidshus.