Siglajvs 842 (1:5) RO

Den förste bonden på denna part var Per Larsson (1669-1746) gift 1702 med Lisbet Tomasdotter (1672-1729). Per avled 1746 och efterträddes av sin son Tomas Persson (1704-78) som 1729 gifte sig med änkan Maria Hansdotter (1701-72). När skattevärderingen gjordes 1761 var sonen Hans Tomasson (1736-1801) bonde och 1763 blev han ägare till egendomen genom att erlägga 70 daler till kronan. Han var sedan 1759 gift med Margareta Fransdotter från Hallbjärs 619 RL (1734-1812). I slutet av 1790-talet tog sonen Frans Hansson (1768-1844) gift 1798 med Stina Jakobsdotter från Tälleby i Garda (1778-1851) över. År 1832 blev Olof Persson från Bomunds i Hammaren LH (1799-1877) gift med dottern Greta Stina Fransdotter (1803-86) ny bonde. När Rigges gård styckades 1834 blev Olof ägare till en del av den gården. Näste ägare blev sonen Olof Olofsson (1835-98) gift 1861 med Cajsa Lena Larsdotter från Tiricker 820 PP (1835-1925) som fick nio barn. Med Riggesparten hade de ett stort jordbruk, som i mitten av 1890-talet utökades genom inköp av en Dalbopart. När Olof dog 1898 övertogs de tre hemmansdelarna av sonen Oskar Olsson (1872-1948) gift 1902 med Alma Larsson från Fie i Lau (1872-1968). Näste bonde 1942 blev sonen Ragnar Olsson (1909-80) gift 1935 med Malin Nilsson från Hägdarve 110 AN (1907-95). År 1970 övertogs parten av sonen Arne Ohlsson som är gift med Birgitta Olofsson från Vänge (1941) och som byggt upp en stor entreprenadverksamhet under namnet Arne Maskinstation i När AB (AMAB), som startade 1959. Arne har även initierat en rad byggnadsprojekt som t.ex. Hamngården och lägenheterna bredvid NärBodi. I dag är det sonen Rikard Ohlsson och Johanna Andersson som driver AMAB medan Arne och Birgitta flyttat till ett hus på gården som byggdes 1970 och tidigare använts för uthyrning.

K GH 03A 009 K G Hägg Siglaifs 800x595 - Siglajvs 842 (1:5) RO
Arne Olsson Siglajvs 842 RO (1936) och Edla Jakobsson från granngården Botels 837 (1935) i sin ”gullstäu” (lekstuga
CT 03A 024 - Siglajvs 842 (1:5) RO
Ljusstöpning: från vänster Helga Tomasson, född Andarve 861, under många år hushållerska vid Botels 837; Hermanna Dahlgren Kulle 862, född Jakobsson år 1909; Arne Ohlssons mamma Malin Olsson Siglajvs 842, född Nilsson vid Hägdarve 110 år 1907; Alma Olsson, född Larsson vid Fie i Lau och farmor till Arne Ohlsson