Siglajvs 848 (2:1) KGJ

Anders Hansson som köpte gården 1649 kom från Nickstjups och hamnade i skatteknipa 1660 med stora obetalda skatter. Sonen Hans Andersson (1648-91)  gift med Magdalena Hansdotter (1647-1721) övertog gården men dog redan 43 år gammal. Sonen Anders Hansson (1681-1749) gift 1706 med Annika Fredriksdotter från Liffor (1680-1751) tog över efter sin far. I början av 1730-talet tillträdde sonen Fredrik Andersson (1710-66) gift 1733 med Helvig Persdotter (1701-64). År 1760 tog sonen Anders Fredriksson (1737-1810) gift 1757 med Margareta Larsdotter från Anderse i Lau (1738-1809) över parten. Paret fick nio barn, varav fyra blev vuxna. År 1763 kunde Anders friköpa gården för 70 daler. Hans son Fredrik Andersson (1761-1838) gift 1785 med Maria Jönsdotter från Folke 845 BS (1762-1833) övertog hemmet strax efter 1800. Sonen Johan Fredriksson (1794-1863) hade varit sjöman och tagit sig namnet Siber. Han gifte sig 1818 med Eva Håkansdotter från Sixarve i Hejde (1794) och övertog gården några år senare. Johan och ”Siberskan” var invecklade i ett antal gårdsaffärer i socknen och flyttade i slutet av 1830-talet till Kulle 450 AP. De hade inga barn och därför övertog en systerson till Eva, Johan Petter Olofsson från Isome i Väte (1820) gården. Han gifte sig 1839 med Eva Lovisa Nyman från Koparve i Hejde (1815) och de fick tio barn. Men gården blev inte kvar i familjen utan man flyttade ut. Näste ägare blev 1865 Karl Johan Adolf Johansson-Bolin från Magnuse i Levide (1826). Men han och familjen flyttade tillbaka till Levide två år senare. Ny bonde blev då Lars Olsson från Jakobs i Rone (1821-93) som var ogift. Men han hade med sig en systerdotter Josefina Olofsdotter (1844-1913) som gifte sig med Lars Larsson från Folkedarve i Garda (1843-97) vilken samtidigt blev ägare till en part vid Allmunds. När Lars Olsson dog 1893 blev Lars Larsson bonde och hans brukningsdel på 50 tunnland åker och 14 tunnland äng blev en av socknens största. Dottern Hilda Larsdotter (1874) gifte sig 1895 med Anton Larsson vid Öndarve 853 LT (1869-1946) och flyttade dit. Men när Lars Larsson dog två år senare flyttade Hilda och Anton till Siglajvs och sålde Öndarve. När deras son dött i spanska sjukan 1918 avvecklade Anton gården och Siglajvsdelen övertogs av Fritiof Jakobsson från Hemmor FJ (1866-1951) medan Anton och Hilma flyttade till Burs. Fritiof var sedan 1887 gift med Anna Lovisa Stenbom från Stenkyrka (1859-1937). År 1936 tog sonen Oskar Jakobsson (1901-94) gift med Fanny Jakobsson från granngården Kulle 862 AD (1903-88) över och 1960 var det deras son Karl-Gustav Jakobsson gift med Elsie Hägg från Hejde (1928-1916) som blev ägare. Paret tog sig namnet Hägg. Sedan 1989 ägs gården av sonen Rune Hägg  och hans hustru Anita Göransson från Dals i Grötlingbo som i mitten av 1990-talet köpte in gården Botels 837 AJ. I huset bor också sonen Filip Hägg och Helena Knief .