Smiss 602 (1:8) YL

I åkervaktens lilla stuga vid Hammaren föddes 1780 Lars Larsson (1780-1835), som blev sjöman och tog namnet Närstrand. Kort efter sitt giftermål 1807 med Maria Larsdotter från Öndarve 853 LT (1780-1855) slog han sig ner i ett boställe sydost om Hambryan. Sonen Lars Petter Närstrand (1823-83) gift med Anna Cristina Tomasdotter från Gullgårda i Rone (1823-96) tog över efter fadern. Sonen Petter Larsson (1851-1945) gift 1878 med Catarina Larsdotter från Hallbjärs 613 JL (1852-1932) tog 1883 steget ut att bli hemmansägare genom att köpa hälften av den del av den ursprungliga gården Smiss, som blev kvar sedan Olof Mattisson 1797 fått den del som i dag är Smiss 610 AL. Vid laga-skiftet 1899 flyttades det gamla bostället ca 600 m till sin nuvarande plats nära vägskälet ”Bjergände”. På 1920-talet tillträdde Oskar Larsson (1887-1955) gift med Vendla Jakobsson från Maldes 320 GJ (1893-1943) och 1951 övertogs gården av sonen Yngve Larsson (1922-1996) gift 1948 med Annie Hallkvist från Pavals 308 VH (1918). Sedan 1987 arrenderas jorden av sonen Bertil som bor på Andarve medan hans mor Annie Larsson behöll huset och tomten. Sedan Annie dog 2018 står huset tillsvidare obebott.

292636 anl 06l 008 smiss yl 600 - Smiss 602 (1:8) YL
Smiss 602: Från vänster Oskar Larsson född 1887; systern Matilda, född 1884, bosatt i Garda; och hennes dotter Agnes, född 1908; samt Oskar och Matildas far Petter Larsson, född 1851.