Smiss 604 (1:7) KK

Enligt kartan från 1701 låg den gamla ödegården Smiss här. Platsen blev sedan obebodd i nästan ett och ett halvt sekel. Senare återuppstod ett litet boställe på ofri grund. En av sönerna på den ursprungliga gården som revs på 1870-talet, den dövstumme Mattis Mattiasson (1779-1840) gift med Anna Gertrud Olofsdotter från Guldrupe (1787-1846) bodde troligen här 1840. Mattis avled samma år barnlös. Änkan gifte år 1842 om sig med trädgårdsmästaren Johan Sundberg från Småland (1787-1856) men avled bara fyra år senare. Näste ägare blev Hans Mattisson-Sedergren från Smiss JL (1823-92) gift 1862 med Anna Magdalena Havdell (1834-1915) från en Maldespart – PLH.  År 1892 övertogs gården av Karl Karlsson från Hallute 134 KÅN (1870-1952)  gift med dottern på gården Lovisa Sedergren (1865-1931). Karlsson försörjde sig som skomakare och anlitades också för att ”ta ut vatten” med kvist. Deras son Karl Karlsson (1899-1984) gift med Anna Hansson från Lau (1897-1978) arbetade som byggnadssnickare, skomakare och småbrukare. Karl Karlsson avled 1984. Gården övertogs sedan av Bertil Larsson uppväxt på granngården Smiss 602 YL och hans hustru sedan 1976 Ing-Marie Enderborg från Bolarve i Garda. Men 1990 köptes gården av Lasse Jakobsson (1933-2013) och hans maka Ida Enderborg (1932-2012). De har tidigare varit ägare till först Hemmor 920 EJ och sedan Andarve 861 AT. Sedan bägge nyligen avlidit köptes gården 2014 av Anna och Magnus Lydahl, som är fastboende.

178400 anl 01l 005 anna o kalle 550x800 - Smiss 604 (1:7) KK
Byggnadssnickaren, skomakaren och småbrukaren Karl Karlsson Smiss 604, född 1899, gifter sig med Anna Hansson från Lau.