Tiricker 820 (1:8) PP

Jakob Mickelsson (1695-1740) tillträdde i början av 1720-talet. Han var gift med Anna Hansdotter (1692-1789). När Jakob avlidit gifte änkan om sig med Per Mårtensson från Hablingbo (1715-96). Per brukade gården i ca 25 år och kunde 1763 friköpa egendomen från kronan för 60 daler. År 1768 övertogs gården av mågen Olof Jönsson från Kulle OH (1734). Olof hade varit sjöman och då tagit sig namnet Närström. Han gifte sig 1761 med Margareta Jakobsdotter (1734-1800). Olof Jönsson blev förtroendeman och valdes till riksdagen 1778 som ombud för bönderna i Gotlands Södra Härad. Men sedan gick det utför och han råkade i tvist med andra Närbor och hamnade i sådana ekonomiska svårigheter att han måste lämna gården. Tillsammans med sin son värvades han till flottan 1790 för att strida mot ryssarna men kom aldrig tillbaka. Gården kunde dock räddas inom släkten genom att äldste sonen Per Olofsson (1763-1838) övertog den 1792. Han var sedan 1784 gift med Anna Jakobsdotter från Bertelsmäss i Hamra (1756-1836). Efter Per följde sonen Olof Persson (1785-1852) gift 1805 med Katarina Larsdotter från Alvare 441 VN (1778-1858). De fick elva barn, varav fem dog mycket späda, bl.a. ett trillingpar.  Deras son Lars Petter Olofsson (1807-82) gift med Anna Margareta Larsdotter från Bomunds i Hammaren 692 ÅL (1807-92) övertog den del som utgör Tiricker 820 PP medan fadern Olof behöll en mindre del som sedan övergick till en av Lars Petters bröder varigenom parten Tiricker 832 GN bildades. År 1875 tog sonen Anders Petter Larsson (1839-1921) gift med Cristina Persdotter från Mickelgårds 395 VN (1849-1913) över och omkring 1910 tog i sin tur sonen Anton Pettersson (1882-1949) gift med Elsa Nilsson från Alvare 441 VN (1893-1959) vid. Den siste i släkten som brukade gården var sonen Per Pettersson (1927-2008). På gården bodde också hans bror Nils Pettersson (1916-2006). I dag ägs gården av Andy Beaver från England och hans svenska hustru Karin som har det som fritidshus och genomför en omfattande restaurering av det med åren starkt nedgångna boningshuset.

401428 inp 01l 001.600 - Tiricker 820 (1:8) PP
Ett kort från Tiricke 820 taget av professor Henrik Munthe 1896: Från vänster Desideria Larsson Lindarve; Maria Pettersson från Gerete i Burs; Alma Larsson från Fie i Lau gift Olsson vid Siglajvs 842; något bakom sonen till Anders Petter och Cristina Anton Pettersson Tiricke 820, född 1882; Matilda Jacobsson Stenstugu; Cristina Larsson, född Persdotter på Mickelgårds 395 år 1849; gift med husbonden Anders Petter Larsson, född 1839, och sonen Karl Pettersson gift Bosarve 178, född 1876.
446422 inp 01l 010 800x529 - Tiricker 820 (1:8) PP
Gåsslakt på Tiricker 820 år 1942 eller 1943: från vänster Elsa Pettersson Tiricker 820, född Nilsson år 1893 vid Alvare 441; Ingrid Hansson; Stina Hallqvist Pavals 308, född Pettersson år 1916 vid Tiricker 820, Elsa Bengtsson Hemmor 934, född Stuxgren år 1917 i Lau; troligen Gunvor Zetterqvist Hemmor 906, född i Östergötland; Ingrid Pettersson Tiricker 820, född 1924 gift Burs