Tiricker 832 (1:3) GN

Den här gården började som ett boställe på ofri grund i NÖ hörnet av Tiricker Långåker. Här bosatte sig i början av 1800-talet Anders Närström (1772-1829) som var född på Tiricker gård. Anders hade tagit värvning i flottan under kriget mot Ryssland och mellan 1798-1801 var han kalkugnskarl i Rone. År 1798 gifte han sig med Elisabet Johansdotter från Hallbjänne HH (1772-1854) och de fick 10 barn. Närström som betecknas som torpare avled 1829. Bonden Olof Persson på Tiricker 820 PP fick sedan sig marken på vilken boställena låg tillskiftad. År 1842 ärvdes gården av sonen Anders Olofsson (1814-56) gift 1841 med Anna-Maria Nilsdotter-Löv från Lau (1819-1906). Anders dog redan 1856 och änkan med fem barn fick klara sig utan husbonde. Men 1866 gifte sig dottern Anna-Katarina Andersdotter (1845-1926) med Karl Nilsson från Maldes NN (1843-1930) och efter 1900 köpte man ett antal hemmansdelar från Hemmor, Bosarve, Kulle och Allmunds. Från ca 1910 tog sonen Arvid Nilsson (1882-1972) över efter att vistats några år i USA och var gift med Karolina Larsson från Smiss 602 YL (1881-1955). Näste ägare blev från 1947 sonen Gunnar Nilsson (1914-95) gift 1945 med Lisa Ödahl från Nybygget i Lau (1920-2014). Nuvarande ägare är sedan 1980 sonen Jan-Erik Nilsson och Ann-Mari Randleff. Jan-Erik har sedan tagit namnet Randleff.

RO A0042 ev Arvid Nilsson Tiricke - Tiricker 832 (1:3) GN
Arvid NIlsson Tiricker 832, född 1882, som efter en vistelse i USA återkom till Sverige och övertog familjegården. Gift 1910 med Karolina Larsson från Smiss 602, född 1881. Sonen till höger Alfred Nilsson, född 1911, övertog senare Nickstjups 233 och är pappa till Lars-Inge Ansin med Lassn’s Grönsaker. Det andra barnet på bilden är Gunnar Nilsson, född 1914.
397999 anl 03a 007 dubbelbr llop 600 - Tiricker 832 (1:3) GN
Dubbelbröllop på Tiricke 832 1945: Erik Nilsson Tiricke 832, född 1918, gift med Kally från Burs; och Gunnar Nilsson Tiricke 832, född 1914, gift med Lisa Ödahl från Lau. Bland gästerna: första raden från vänster 1. Karin Emriksson; 2. Astrid Närgren; 3 Hilda?; 4. Ingrid Pettersson, född 1924 vid Tiricke 820 och gift Jakobsson i Burs; 5. bruden Kally från Burs; 6. brudgummen Erik Nilsson Tiricke 832, född 1918; 7. bruden Lisa Ödahl, född 1920 i Lau; 8. brudgummen Gunnar Nilsson Tiricke 832, född 1914; 9. Lisas syster Signe Ödahl Lau; 10. Amalia Larsson Liffor 265, född 1930; 11. Mona Häglund; 12. okänd; bakre raden från vänster 1. Alrik Emriksson; 2. Arvid Olsson Siglajvs 842, född 1916; 3. Fritz Pettersson spelman; 4. Ivar Pettersson spelman; 5. Axel Nilsson Tiricke 832, född 1917; 6. Greta Cederlund lärarbostaden Prästgården 205, född Olsson i Skåne år 912; 7. Erik Cederlund lärarbostaden Prästgården 205, född 1901; 8. Anna Pettersson Bomunds i Burgen 802, född 1902 vid Hemmor 905; 9. Ivar Pettersson Bomunds i Burgen 802, född 1904; 10. Mauritz Ödahl Lau; 11. Yngve Larsson Smiss 602, född 1922; 12. Gustav Ödahl Lau; 13. Allan Bolander; 14. okänd
398002 anl 03a 010 bussen i areporten600 - Tiricker 832 (1:3) GN
Bröllopsbussen passerar genom äreporten till Tiricker 832 vid dubbelbröllopet 1945.
AH A 13 Lisa o Axel Nilsson Tirikke 800x583 - Tiricker 832 (1:3) GN
Barndop vid Tiricke