Alvare 441 (1:6) VN

Den definitiva delningen av Alvare gård skedde 1722. Då var Per Rasmusson (1679-1746) bonde. Han var gift med Anna Matsdotter från Änggårda i Rone (1681-1729) och var kyrkvärd i 28 år. Sonen Rasmus Persson (1711-66) gift med Katarina Larsdotter från Kopungs i Ardre (1716-67) tog över Alvare 441 VN samtidigt som hans bror Mattis år 1740 fick halva egendomen som blev Alvare 422 AT. Näste ägare blev sonen Lars Rasmusson (1744-77) gift 1770 med Elisabet Jakobsdotter från Hallbjänne 690 LJ (1737-1813). Men Lars gick bort vid fiske redan 1777 och Elisabet gifte 1779 om sig med Per Jakobsson från Husarve NM (1746-1818). Rasmus Larsson (1774-1849) var bara tre år när fadern dog. År 1802 gifte han sig med Maria Jönsdotter från Dalbo 485 KH (1780-1822) och 1812 övertog han skötseln av gården. Men familjen orkade inte med arbetet och i mitten av 1830-talet utarrenderades parten till skolmästare Boström. Sedan följde sonen Jakob Rasmusson (1811-43) gift med Greta Lisa Gustavsdotter från Bosarve 168 AK (1815-1900). År 1843 drabbades gården av en svår olycka när Jacob omkom då hans båt kantrade när den var på väg mot land med 80 valar strömming (dvs 360 st) ombord. Änkan gifte om sig med Lars Hansson från Hägvalds i Linde (1817-89). Lars fick genom en svåger överta en Öndarvepart på 1850-talet och flyttade senare till denna part, Öndarve 873 HO. Styvdottern Elisabet Maria Jacobsdotter (1839-1903) gifte sig 1860 med Albrekt Nils Albrektsson från Stale i Rone (1835-94) och övertog Alvareparten. När lagaskiftet skulle genomföras 1899 hette ägaren Nils Nilsson (1863-1940), son till Nils Albrekt, som övertagit gården 1894 efter sin far. Han var först gift med Matilda Eklund från Hallute 124 AH (1865-98) och sedan med Josefina Andersdotter från Bjers i Guldrupe (1867-1951). Mellan 1900-15 var Nils ordförande i kommunalnämnden. Näste ägare blev sonen Valfred Nilsson (1903-82) gift med Mary Nykvist från Lokrume (1908-2006). I slutet av 1960-talet flyttade Valfred och Mary till Gothem men återkom senare till När. Gården övertogs av sonen Allan Nilsson och hans hustru Doris Pettersson från Havor i Hablingbo. Allan Nilsson, som var en av skaparna av den bejublade Närrevyn men också landstingsman mellan 1967-70, lämnade 1991 över gården till sin son Janne Nilsson och bosatte sig i det gamla posthuset vid Hallute 130 AN.