Bomunds i Burgen 810 (1:11) JK

Bertel Salmberg från Kärne grund i Burs (1788-1858) flyttade tillsammans med sin hustru Katarina Jakobsdotter från Malms i Rone (1792-1866) omkring 1830 till Bomunds i Burgen och byggde en liten bondgård. Den äldste av sönerna, Israel Salmberg (1817-92) gift med Anna Stina Olofsdotter från Österlings i Stånga (1809-48) övertog gården omkring 1840. Men i slutet av 1840-talet lämnade Israel över gården till sin yngre bror Olof (1827) och flyttade till Hemmor FJ. Olof som kallade sig Bodin och var gift med Anna Katarina Hansdotter från Burs (1821-99) skötte gården fram till i början av 1860-talet. Han efterträddes då av Mårten Fredin från Guffrede i Alskog (1818-97) vars hustru var Brita Lisa Johansdotter från Rone (1825-1902). De hade inga egna barn men övertog hustruns systerdotter Katarina Andersdotter (1852-1936). Hon gifte sig med Karl Pettersson från Gervalds i Sanda (1853-1941) som övertog gården i slutet av 1880-talet men flyttade efter några år till  Bomunds i Burgen 806 AP. Som efterträdare fick han omkring 1900 Karl Karlsson föd vid Hallute 123 KÅN (1848-1918) som med sin hustru Katarina (1850-1927) och familj flyttade hit från Hemmor 920 LJ. Sedan dess har flera generationer följt på varandra. Sonen Vilhelm Karlsson (1871-1931) gift 1906 med Hilma Pettersson från Burs (1875-1935) och sedan deras son Johan Karlsson (1909-2004) gift 1935 med Mary Broström från Etelhem (1915-2002). Därefter kom 1961 sonen Sylve Karlsson (1940) gift med Barbro Johansson från Fide (1941). Nuvarande ägare är sedan 1991 sonen Håkan Karlsson och hans sambo Carina Melin.  På gården bor dessutom två barn. Under 1900-talet utökades partens jordbruk genom inköp av olika hemmansdelar från Hemmor.