Bomunds i Hammaren 668 (1:31) VL

Den här parten uppstod strax före 1740 genom delning. Den förste ägaren var Hinrik Hinriksson från Åkra i Sjonhem (1706-58) gift 1737  med dottern till parten Bomunds 514 Margareta Persdotter (1718-45). När Hinrik blev änkling gifte han om sig med Anna Cristensdotter från Garda (1725-1802). Efter Hinriks död gifte änkan 1760 om sig med Per Persson-Gök (1738-91). Näste ägare blev sonen från Margaretas första äktenskap Per Hinriksson (1741-1802) gift 1764 med Annika Rasmusdotter från Alvare 441 VN (1741-80). När Per blev änkling gifte han om sig med Margareta Stefansdotter från Bosarve 178 KP (1755). I de bägge äktenskapen hade han 12 barn, varav åtta dog före 1789. År 1792 övertog sonen Hinrik Persson (1765-1835) parten gift året därefter med Maria Hansdotter från Siglajvs 842 RO (1761-1816). De fick ett barn, sonen Per Hinriksson (1798–1835) gift 1817 med Catarina Elisabet Holmér från Närsholm (1796-1875). När den fruktansvärda branden slog till i augusti 1834 blev parten tvungen att flytta en kilometer österut till den gårdstomt man fortfarande har. Men bara något år senare omkom Per sedan han och tolv andra Närbor under natten överraskats av köld och snöstorm när man fiskade. I början av 1840-talet kom en ny bonde, Jakob Jakobsson från Tomta i Rone (1819-98) gift med dottern på gården Maria Lotta Persdotter (1823-56) och sedan omgift med Anna Stina Bengtsdotter från Mickels 603 VL (1826-1903).  Under Jakobs tid såldes halva egendomen till skolläraren Olof Vilhelm Vestberg (1828-77), som innehade sin del i ca 15 år. Därefter övertogs parten 1877 av Lars Larsson från Tiricker 820 PP (1837-1912) gift med Jakobs dotter Antonetta Catarina Jakobsdotter (1844-1917).  I början av 1920-talet blev deras son Oskar Larsson (1882-1953) gift med Hilda Jakobsson från Smiss 612 IJ (1894-1932) ny bonde och de fick nio barn. Gården gick sedan vidare till Valdemar Larsson (1923-2005) som varit gift i Burs och Vamlingbo men återkom till Bomunds sedan hans bror Arvid Larsson (1919-74) som varit ägare en tid överlät gården till Valdemar. År 1952 övertog Valdemar även marken till Bomunds 670 PA. Gården överläts senare till dottern Irene Larsson som var gift med Gunnar Pettersson på Maldes 330 EnP.  Nu är bostadshuset fritidshus och ägs av Stig Svensson och Ingela Almgren från Stockholm.