Bosarve 413-415 A (1:11) OJ

Brita Lena Algren (1825-1907) flyttade från Stånga till När 1854 och blev bosatt på allmänningen – den s.k. Tahagen – vid Husarve. År 1876 gifte hon sig med snickaren och änklingen Jakob Jakobsson från Dalbo 825 DM (1818-93). När han dog tog styvsonen Hans Jakobsson (1858-1931) gift med Vilhelmina Mårtensdotter från Burs (1865-1944) över. Vid laga-skiftet 1899 lades Tahagen under Husarve hemman och Jakobssons fick sin boplats avstyckad som en lägenhet. Sonen Oskar Jakobsson (1886-1980) gift med Hilma Nilsson från Rikvide 623 HL (1891-1973) köpte jord på andra sidan av vad som i dag är Bygdegårdsvägen och byggde på 1930-talet det hus som fortfarande ligger där. Oskar arbetade som smed, tröskskötare och sågmästare. Dottern Ebba Jakobsson (1920) gifte sig 1943 med Verner Berggren från Hyssna i Västergötland (1912) men bodde kvar när denne 1957 flyttade från socknen. Gården övertogs 1981 av sonen Erling Berggren (1953-97). När denne avlidit vid en explosion blev systern Vivian Pettersson (1946), som var gift i Näs, ägare och gården hyrdes ut. Gården köptes 2010 av Lars-Inge Henriksson vid Hägdarve 403 HP och i huset bodde under några år Lars-Inges son Hjalmar Henriksson med sin sambo Sara Viberg, samtidigt som de byggde ett nytt hus på en granntomt (Bosarve 415 B). År 2015 såldes huset som fritidshus till ett par från Johanneshov.