Bosarve 414 A (1:12) AJ

Det här bostället låg i allmänningen ”Tahagen” men på den norra sidan av vägen och ca 130 m väster om vägskälet. Bostaden uppkom ca 1733 för änkan Maria Cristensdotter sedan maken Johan Nilsson-Närström (1697-1733) dött på Bosarve. Dottern Margareta Johansdotter (1726-1802) gifte sig med Nils Hansson båtmansson från Lau (1735-1802), som tog sig namnet Närström efter sin döde svärfar. Flera generationer Närström följde. Sonen Hans Närström (1768-1829) var sjöman och torpare och gift med Greta Johansdotter från Guffride i Alskog (1768-1824). Sedan följde Nils Närström (1800-46) gift med Ingrid Högström från Sproge (1793-1861) som gick bort i fiske i en rasande sommarstorm 1846. Sonen Hans Närström (1820-55) var sjöman och dog redan vid 35 års ålder. Hans hustru Greta Catarina Nilsdotter från Bjerges i Lau (1808-97) blev änka bara sju år efter giftermålet. Ende sonen Nils Närström (1850-1935) gift 1888 med Karolina Hansdotter från Snosarve i Lau (1862) kunde utöka markinnehavet och uppnådde ställningen som hemmansägare. Men när han dog 1935 köptes parten av Augustin Jakobsson från Heffride i Burs (1906-97) gift med Gerda Olsson från Mickelgårds 181 OO (1897-1998). Familjen stannade till 1950-talet då de köpte en gård i Alskog och flyttade dit. Därefter revs gården. Men i dag ligger det mycket framgångsrika ”Jonas Växthus”, som ägs av Jonas Enderberg vid Husarve 419 KB, ungefär på den plats där det gamla boställer låg.

GT 01A 024 Gerda Tvättar - Bosarve 414 A (1:12) AJ
Bosarve 1:12: Gerda Jakobsson, född Olsson Mickelgårds 181 år 1897, gift med Augustin Jakobsson från Häffride i Burs, tvättar på ”Tahagar” som låg ungefär där Jonas Växthus ligger i dag.