Burs pastorat

kyrkanSnow
Närs kyrka (Foto: Maria Wrigstad)

När-Lau församling ingår tillsammans med Stånga-Burs församling i Burs pastorat.
Besöksadress:
c/o Pastorsexpeditionen
Prästgården Burs
623 49 Stånga
Hemsida: svenskakyrkan.se/burs

Personal

Kyrkoherde: Emil Stenhammar tfn 0498-48 30 01, 070-371 42 95
Kantor: Åsa Nilsson tfn 073-081 01 99
Klockare: Petra Appelqvist tfn 073-679 82 04
Ordförande i kyrkorådet i När-Lau: Tommy Kristiansson tfn 49 24 12
Ordförande i kyrkorådet i Stånga-Burs: Maria Fredin tfn 48 30 54
Ordförande kyrkonnämnden: Karl Johansson tfn 48 30 62