Burs pastorat

kyrkanSnow
Närs kyrka (Foto: Maria Wrigstad)

När-Lau församling ingår tillsammans med Stånga-Burs församling i Burs pastorat.
Besöksadress:
c/o Pastorsexpeditionen
Prästgården Burs
623 49 Stånga
Hemsida: svenskakyrkan.se/burs

Personal

Kyrkoherde: Vakant tel. 0498-48 30 01
Kantor: Anton Linnerhed tel. 073-342 91 60
Klockare: Kjell Arvidsson tel. 073-181 68 17
Ordförande i kyrkorådet i När-Lau: Tommy Kristiansson tel. 070-810 22 23
Ordförande i kyrkorådet i Stånga-Burs:
Ordförande kyrkonämnden: Karl Johansson tel. 070-200 93 12