Fiske i Närsån

thumbnail narkån fiske2 - Fiske i Närsån

Området kring Närsån erbjuder vacker natur och ett rikt fågelliv. Även under vattenytan kan artrikedomen vara häpnadsväckande. Utöver vanliga fiskarter som abborre, gädda och mört förekommer även sarv, sutare, id och ibland även silverruda i ån. Denna variation av arter inbjuder till ett spännande fiske!

Nedre delen av Närsån, en sträcka av 2.4 km, är upplåten för fiske mot att man löser fiskekort. Sträckan som gäller börjar ovanför Gangvidefarm och ner till åmynningen. Det syns tydligt då skyltar finns utsatta. Giltigt fiskekort ska finnas till hands under hela fisketuren för att vid tillsyn kunna uppvisas.
Fiskekortet är personligt och allt fiske utan giltigt fiskekort räknas som olovligt fiske.
OBS! Alla som fiskar i ån skall ha fiskekort men du som är mantalsskriven i När eller Lau behöver inte betala för att fiska i ån. Är du mantalsskriven i någon av socknarna får du fiskekortet gratis hos återförsäljaren mot att du kan uppvisa fast bostadsadress.

Havsöringen lekvandrar i Närsån på hösten och är då fredad men uppehåller sig ibland i ån efter och inför leken. Därför ska alla eventuellt fångade öringar alltid återutsättas (alltså släppas tillbaka).

thumbnail Fiskekortssträcka - Fiske i Närsån

Priser för fiskekort:

Dygnskort: 50 SEK
Veckokort familj: 100 SEK
Årskort: 300 SEK
Barn under 15 år fiskar gratis i sällskap med betalande vuxen.

Fiskekort kan köpas på www.ifiske.se

OBS! LÄS FISKEREGLERNA NOGA INNAN DU PÅBÖRJAR DITT FISKE.

Fiskeregler

Generellt

När fiskekortet är betalt och klart ska det finnas till hands under hela fisketuren och
kunna uppvisas på begäran av tillsynsperson. Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

Metoder

Endast spöfiske är tillåtet (spinn, mete och fluga). Fiske med nät, mjärdar, ryssjor eller andra mängdfångande redskap är förbjudet.
Fiske med max två (2) spön per person och fiskekort är tillåtet. Oavsett antal spön ska de alltid hållas under uppsikt vid aktivt fiske.

Fångstbegränsningar

Alla gäddor och alla öringar skall återutsättas, året runt. Eventuellt fångade gäddor eller öringar ska hanteras så varsamt som möjligt och återutsättas omgående. Information om skonsam catch & release går att läsa längre ner.
1/3-31/5 ska alla abborrar släppas tillbaka. Övrig tid gäller ett maxuttag på 3 abborrar under 30 cm per fiskare och dygn.
Alla abborrar som är 30 cm eller längre ska återutsättas.

Övriga regler och riktlinjer

Den fisk du ska ta med hem ska avlivas omedelbart och ska inte behöva utstå onödigt lidande. Förvaring av fisk i keepnet eller liknande är tillåtet (ej öring och gädda) så länge fisken ej tar skada.
• Bilkörning får ske endast på upplåtna vägar. Respektera förbudsskyltar.
• Visa hänsyn till markägare och jordbrukare. Privata tomter får ej beträdas.
• Visa respekt för djur och natur och lämna fiskeplatsen i städat skick.
• Förbrukade fiskeredskap och annat skräp som hamnar på marken ska plockas upp.
• Håll rent och snyggt så bidrar du till att alla får en trevlig upplevelse!

Information kring catch & release

Om du fångar en fisk och tänker släppa tillbaka den, tänk på följande:
– använd en håv (gärna knutlös med gumminät) och undvik alltid att låta fisken ligga på marken.
Våta gummimattor eller s k landningsmattor kan med fördel användas vid avkrokning
– ta i fisken med våta händer
– minimera alltid exponeringstiden för fisken över ytan (låt fisken vila i håven i vattnet under tiden du förbereder avkrokning, kamera, våg etc.)
– om fisken ska vägas så använd en våt påse, till exempel en vågsäck eller plastpåse.
– små trekrokar och enkelkrokar är skonsammare mot fisken och gör att överlevnaden ökar hos fisk som återutsätts.
Genom att följa dessa enkla steg har fisken större chans att återhämta sig och överleva efter återutsättning.

Trevlig fisketur!

Fisket i ån har upplåtits av markägarna genom projekt initierat av Sportfiskarna och finansierat via medel från Europeiska havs- och fiskerifonden och Leader GUTE.

fiske - Fiske i Närsån

sportfiskarna e1551441166612 200x46 - Fiske i Närsån    eu 1 200x190 - Fiske i Närsån    Leadergute 200x77 - Fiske i Närsån    nar.selau .se  200x51 - Fiske i Närsån