Hallsarve 196 (1:6) IN

Jakob Tomasson vid Kulle 862 AD (1825-89) blev sjöman och tog sig namnet Kullander. År 1853 gifte han sig med Stina Gertrud Havdell från en Matissepart – GH (1832-87) och byggde ett boställe i Kulle ”fonngård” som i och med laga-skiftet kom att tillhöra Hallsarve. De tre sönerna skaffade sig egna gårdar och när Jakob efter hustruns död flyttade till en av sönerna inköptes stället 1887 av arbetaren Johan Nilsson från Anderse i Lau (1859-1918) som gifte sig 1889 med Catarina Nilsdotter från Liffor NH (1859-1929). Senare köpte man jord från parten OA och tomten friköptes 1936. Ny ägare blev sedan den ogifte sonen Rudolf Nilsson (1890-1963). År 1960 övertogs stället av systersonen Ivan Nilsson  (1937-2018) som var gift med Lisbet Malmros från Levide (1943). Sedan 1991  är sonen Torgny Nilsson och hans hustru Aina Olsson ägare. Torgny driver Nilssons Entreprenad När.